ข่าวล่าสุด (RECENT NEWS)

กุมภาพันธ์ 4, 2016
ปวส

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการ […]
มกราคม 29, 2016
ขึ้นเวป

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา 59 เพิ่มเติม

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตา […]
มกราคม 27, 2016
ค่าปรับ

ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

                          […]
มกราคม 13, 2016
ประกาศทั่วไป

การขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอน 1. นักศึกษาเข้าสู่ […]
มกราคม 7, 2016
ลำดับ2

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล