ข่าว

มิถุนายน 15, 2018

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

มิถุนายน 13, 2018

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS 5(3.5) (การรับตรงอิสระ)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสั […]
มิถุนายน 13, 2018

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS 3 (การรับตรงร่วมกัน)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสั […]
มิถุนายน 13, 2018

กำหนดการจัดสอบของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่มาเรียนปรับพื้นฐาน (จัดสอบวันที่ 22 มิถุนายน 2561)

มิถุนายน 13, 2018

ประกาศ ปิดปรับปรุง ระบบ MOBILE APP ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2561

มิถุนายน 13, 2018

ขอเชิญอาจารย์ร่วมฟังบรรยาย โครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University (ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

เอกสารประกอบ โครงการขับเคล […]
มิถุนายน 8, 2018

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคค […]
มิถุนายน 8, 2018

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 5(3.5) (รับตรงอิสระ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส […]
มิถุนายน 6, 2018

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ม.6/ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสั […]
มิถุนายน 6, 2018

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสั […]