ข่าว

กรกฎาคม 31, 2018

รับสมัครโควตา ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก […]
กรกฎาคม 19, 2018

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร […]
กรกฎาคม 18, 2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 4.5

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัม […]
กรกฎาคม 17, 2018

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับบัตรนักศึกษาใหม […]
มิถุนายน 15, 2018

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น

พฤษภาคม 30, 2018

การเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี

พฤษภาคม 15, 2018

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

เมษายน 22, 2018

กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมษายน 2, 2018

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา”ทุนนวัตกร” ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบ […]
มีนาคม 10, 2018

RMUTT TCAS’ 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี