ข่าวล่าสุด (RECENT NEWS)

กันยายน 30, 2016
รายละเอียดสอบเพิ่มเติ่ม

ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติม […]
กันยายน 23, 2016
ประกาศผลโควตา60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ( โควตา )ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ […]
กันยายน 19, 2016
ไม่จ่าย

ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2560 ที่ส่งใบสมัครสอบฯ แต่ไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กันยายน 6, 2016

สำเนา พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำเนา พระราโชวาท สมเด็จพระ […]
กันยายน 4, 2016
รับบัตรนักศึกษาใหม่2

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน […]