ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

NameSizeHits
NameSizeHits
09-นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าศึกษาปี 56 เป็นต้นไป (ใช้ในปีการศึกษา 1/2559 เป็นต้นไป)1.7 MiB3583
08-นักศึกษาภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาปี 56 เป็นต้นไป (ใช้ในปีการศึกษา 1/2559 เป็นต้นไป)2.0 MiB12015
07-นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบเข้าศึกษาปี 56 เป็นต้นไป (ใช้ในปีการศึกษา 1/2556 – 3/2558)3.5 MiB6042
06-นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษเข้าปีการศึกษา 51-553.1 MiB1778
05-นักศึกษานานาชาติเข้าศึกษา49-502.8 MiB393
04-นักศึกษานานาชาติ เข้าปีการศึกษา 51-552.4 MiB366
03-นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษา 25551.5 MiB677
02-นักศึกษา ภาคสมทบเข้าศึกษา 49-503.4 MiB497
01-นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าศึกษา ปี 49-503.1 MiB1309