ข่าว

เมษายน 20, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 2 โควตา เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
เมษายน 19, 2019

รับสมัครโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) รอบที่ 2

เมษายน 18, 2019

อัพโหลดเอกสารยืนยัน การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

เมษายน 8, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สอบตรง (ปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]
เมษายน 8, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา(RE-รหัส) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
เมษายน 8, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ทุนนวัตกร” ประจำปีการศึกษา 2562

เมษายน 8, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โควตานักกีฬา” ประจำปีการศึกษา 2562

เมษายน 4, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมก […]
เมษายน 4, 2019

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

มีนาคม 27, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านสั […]