“มทร.ธัญบุรี – สช.” ลงนามร่วมมือ จัดการศึกษาและธนาคารหน่วยกิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต
กับนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธี
และ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี