รับสมัครปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)
ประกาศการยกเว้นค่ารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีTCAS3 Admission

คลิก สมัครสอบ (วันที่ 7 – 13 พ.ค. 65)
“โปรดศึกษาระเบียบการก่อนคลิกสมัครสอบ”

ปฏิทินรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร


TCAS4 Direct Admission

คลิก สมัครสอบ (วันที่ 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66)
“โปรดศึกษาระเบียบการก่อนคลิกสมัครสอบ”

ปฏิทินรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร