ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สมรรถนะ สอบตรง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบตรง
ปีการศึกษา 2566


ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2566

สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 มีนาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : 25 มีนาคม 2566
ประกาศผลสัมภาษณ์ : 1 เมษายน 2566