ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา(ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา(ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) ปีการศึกษา 2566

“โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้งอันดับ 1 และอันดับ 2 ในสาขาวิชาที่เลือกไว้”
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2565