ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB943
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB338
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB490
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB247
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB225
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB330

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
15_ทวนสอบวิชา 0931105078.8 KiB4
16_ทวนสอบวิชา 09311051110.3 KiB4
8_ทวนสอบวิชา 09111051 -62155.1 KiB5
7_ทวนสอบวิชา 09111051 -1170.6 KiB5
11_ทวนสอบวิชา 09130002174.2 KiB5
18_ทวนสอบวิชา 09416056176.2 KiB3
17_ทวนสอบวิชา 09410041180.1 KiB5
12_ทวนสอบวิชา 09130042185.9 KiB3
9_ทวนสอบวิชา 09121001277.6 KiB5
14_ทวนสอบวิชา 09210015314.8 KiB4
10_ทวนสอบวิชา 09121005317.8 KiB4
13_ทวนสอบวิชา 09210003320.0 KiB3
3_ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB193
6_ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB323
4_ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB181
2_ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB194
1_ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB345
5_ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB181