ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ทวนสอบวิชา 011100066.0 MiB491
2 ทวนสอบวิชา 0121000112.9 MiB331
3 ทวนสอบวิชา 0100000112.9 MiB226
4 ทวนสอบวิชา 0131000110.8 MiB248
5 ทวนสอบวิชา 01320001369.4 KiB944
6 ทวนสอบวิชา 016100035.2 MiB338

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
7_ทวนสอบวิชา 09111051 -1170.6 KiB5
8_ทวนสอบวิชา 09111051 -62155.1 KiB5
9_ทวนสอบวิชา 09121001277.6 KiB5
10_ทวนสอบวิชา 09121005317.8 KiB4
11_ทวนสอบวิชา 09130002174.2 KiB5
12_ทวนสอบวิชา 09130042185.9 KiB4
13_ทวนสอบวิชา 09210003320.0 KiB4
14_ทวนสอบวิชา 09210015314.8 KiB5
15_ทวนสอบวิชา 0931105078.8 KiB5
16_ทวนสอบวิชา 09311051110.3 KiB5
17_ทวนสอบวิชา 09410041180.1 KiB6
18_ทวนสอบวิชา 09416056176.2 KiB4
1_ทวนสอบวิชา 0911004515.3 MiB345
2_ทวนสอบวิชา 0941004313.6 MiB195
3_ทวนสอบวิชา 092100341.2 MiB194
4_ทวนสอบวิชา 093110514.7 MiB182
5_ทวนสอบวิชา 0912104525.1 MiB182
6_ทวนสอบวิชา 090000011.2 MiB324