ข่าวสารเกี่ยวกับเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง DOWNLOAD
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย/Thai GE network
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย/Thai GE network (3.9 MiB, 178 downloads)
กรอบแนวคิดหมวดศึกษาทั่วไป
กรอบแนวคิดหมวดศึกษาทั่วไป (651.5 KiB, 245 downloads)
TQFHEd 2009
TQFHEd 2009 (651.9 KiB, 135 downloads)
(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (56.0 KiB, 167 downloads)