รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์1.2 MiB237
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2.3 MiB299
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.8 MiB226
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.5 MiB613
05 คณะบริหารธุรกิจ2.7 MiB550
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.4 MiB328
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB262
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.7 MiB319
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB202
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1.0 MiB289
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย440.0 KiB184