รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์1.2 MiB246
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2.3 MiB310
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.8 MiB242
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.5 MiB627
05 คณะบริหารธุรกิจ2.7 MiB563
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.4 MiB342
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB274
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.7 MiB330
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB213
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1.0 MiB301
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย440.0 KiB201