รายชื่อนักศึกษาถูกถอนชื่อนักศึกษา ออกจากทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1

NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์1.2 MiB271
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2.3 MiB340
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร1.8 MiB269
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์4.5 MiB669
05 คณะบริหารธุรกิจ2.7 MiB605
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.4 MiB381
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MiB299
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.7 MiB356
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.2 MiB235
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1.0 MiB335
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย440.0 KiB224