ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

NameSizeHits
NameSizeHits
10 ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ 2563 (ภาคพิเศษ)1.5 MiB29
09 ประกาศ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญตรี ปี พ.ศ. 2563 (ภาคปกติ)1.9 MiB422
08 ประกาศ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ ศ.2563796.6 KiB33
07-นักศึกษาภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป2.3 MiB820
06-นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป721.0 KiB1399
05-นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป4.2 MiB14494
04-นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป2.9 MiB1868
03-นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25551.5 MiB420
02-นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษเข้าศึกษาปี 2551-25553.1 MiB1492
01-นักศึกษานานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2551-25552.4 MiB300