ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

NameSizeHits
2563_ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ 2563 (ภาคพิเศษ)1.5 MiB598
2563_ประกาศ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ ศ.2563796.6 KiB1316
2563_ประกาศ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญตรี ปี พ.ศ. 2563 (ภาคปกติ)1.9 MiB3024
2563_นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป1.0 MiB450
2561_นักศึกษาภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป2.3 MiB1062
2561_นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป721.0 KiB1523
2556_นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป2.9 MiB2243
2556_นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป4.2 MiB17031
2555_อัตราการเก็บเงิน นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25551.5 MiB518
2551-2555_นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษเข้าศึกษาปี 2551-25553.1 MiB1783
2551-2555_นักศึกษานานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2551-25552.4 MiB401