คู่มือ

 

คู่มืออาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1813
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1686
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB1847
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB4545
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB1445
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB10664
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB892
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน MOBILE (สำหรับอาจารย์)1.1 MiB101
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน WEB (สำหรับอาจารย์)939.8 KiB73
คู่มือการใช้งานขอลงทะเบียนถอน(ติด W) ออนไลน์ ผ่าน WEB (สำหรับเจ้าหน้าที่)931.6 KiB60
คู่มือการใช้งานแบ่งชำระเงินเป็นงวด ผ่าน WEB (สำหรับเจ้าหน้าที่)1.0 MiB81
คู่มือแนะนำและวิธีปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง)

 

คลิป VDO แนะนำการบันทึกเกรดออนไลน์

คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์
สำหรับอาจารย์ผู้สอน


คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์
สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา


คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์
สำหรับผู้มีสิทธิ์ปลดล็อค


คลิป VDO การบันทึกเกรดออนไลน์
สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามหรือให้คำแนะนำ