สรุปการประเมินผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2557

สรุปการประเมินผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2557 (1.0 MiB, 309 downloads)

สรุปการประเมินผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2555

สรุปการประเมินผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2555 (1.3 MiB, 531 downloads)

สรุปการประเมินคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555

สรุปการประเมินคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555 (513.4 KiB, 521 downloads)