แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

538

สาย ปอ. 538 อนุสาวรีย์ชัยฯ (โรงพยาบาลสงฆ์) – ราชมงคลธัญบุรี

1156

สาย ปอ. 1156  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – ราชมงคลธัญบุรี

 

เดินทางโดยรถตู้โดยสาร

เสาวรี

รถตู้สาย  อนุเสาวรีย์ชัย – ราชมงคลธัญบุรี  :  รถตู้จอดหน้าโรบินสันเก่า(ทางเลี้ยวซ้ายไปดินแดง)

ฟิว

รถตู้สาย  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – ราชมงคลธัญบุรี  :  รถตู้จอดลานจอดรถตู้ภายในฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เมเจอร์

รถตู้สาย  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต – ราชมงคลธัญบุรี  :  รถตู้จอดด้านข้างเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต