รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน

ปีการศึกษา / ภาคการศึกษา ไฟล์  Download
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาฤดูร้อน main.a2
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 main.a2
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 main.a2
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาฤดูร้อน main.a2
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 main.a2
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 main.a2
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่2 (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่1 (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่2 (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่1 (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1 (แบบอาเซียน) main.a2
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1 (แบบเดิม) main.a2
ปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาฤดูร้อนพิเศษ main.a2
ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาฤดูร้อน main.a2
ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 (เพิ่มเติม) main.a2
ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 main.a2
ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 1 main.a2
ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาฤดูร้อน main.a2
ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 (เพิ่มเติม) main.a2
ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 main.a2
ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 1 main.a2