กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 กลุ่ม ม.6 

 กลุ่ม ปวช./ปวส. 

โควตา เพิ่มเติม ปิดรับสมัคร

คลิก

 โครงการพิเศษ 

การรับนักศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank)

ปิดรับสมัคร /อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก

คลิก

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม
ปฏิทินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)