คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB4092

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB946
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2332
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB998
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB906
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1197

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB4372
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB2283
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB1041
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB923
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1145
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1527
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1392
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6404
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3020
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB8720
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1234
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB901
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB3295
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1256
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2370
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB915