คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB4092
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1197
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2331
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB906
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB946
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB998

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB1041
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1145
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1392
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1527
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB2283
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3020
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB4370
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6403
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB8719
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB923
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1234
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1256
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2370
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB3295
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB901
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB915