คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3852
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB561

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1117
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2185
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB561
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB870
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB880
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB959

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1061
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1352
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1469
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB1748
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2982
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB3045
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB561
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6189
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB7779
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB842
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1188
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2172
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB2453
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB561
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB736
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB847
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB857