คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3441

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB769
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1991
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB891
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB794
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB898

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB2184
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB745
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB705
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB908
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1331
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1270
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5782
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2858
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB6207
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1086
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB702
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB1830
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB497
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1900
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB738