คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3859
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB568

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1121
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2194
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB568
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB871
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB882
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB961

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1067
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1356
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1474
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB1767
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2985
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB3095
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB568
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6198
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB7813
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB844
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1191
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2190
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB2504
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB568
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB745
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB850
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB863