คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3733
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB511

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2128
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB511
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB838
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB842
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB929
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB973

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1323
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1412
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB1438
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB2784
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2958
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB511
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6117
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB7467
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB802
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB994
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1159
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2089
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB2308
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB511
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB670
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB798
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB815