คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB5648

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1317
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB3021
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1259
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB1249
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1663
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB881
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB293
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB258

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 2563138.4 MiB16416
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB4423
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB3761
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB9556
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB11031
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB1502
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3204
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB7508
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1671
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1955
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1575

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB5721
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB2636
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB1170
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB3497
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB1220
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1481