คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3243

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB724
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1859
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB861
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB758
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB839

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB842
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1295
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1228
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5458
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2768
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB594
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB5175
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB1822
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB202
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB1265
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB332
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB659
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1806
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB694
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1046