คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB4908

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1125
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2607
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1131
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB1074
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1473
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB758
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB89
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB123

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 2563138.4 MiB384
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB3684
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB3068
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB7128
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB10125
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB1215
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3110
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6928
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1536
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1779
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1412

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB4174
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1865
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB1067
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB3017
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB1093
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1380