คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3134

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB694
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1792
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB839
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB731
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB817

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB792
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1269
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1204
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5333
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2733
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB561
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB4836
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB1752
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB62
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB1026
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB281
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB631
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1736
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB668
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1019