คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB4092

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB946
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2331
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB998
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB906
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1197
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1145
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1527
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1392
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6403
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3020
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB923
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB8719
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB4370
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB2283
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB1041
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB3295
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1256
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB640
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB901
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2370
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB915
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1234