คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB602
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB3953

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB910
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2256
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB978
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB891
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1152
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB602

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB602
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1101
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1506
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1376
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6268
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3005
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB872
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB8014
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB3322
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB1987
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB32
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB2869
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB787
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB602
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB876
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2281
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB892
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1212