คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB4149

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB961
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2361
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1008
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB914
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1221
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB654

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB1168
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB2354
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB4534
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB8878
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB943
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3027
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6438
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1404
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1541
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1171

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB3389
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1367
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB919
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2413
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB940
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1250