คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB2992

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB632
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB1716
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB812
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB703
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB787

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB730
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1238
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1186
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB5186
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB2688
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB531
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB4459
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB1427
    

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB856
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB233
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB607
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB1660
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB646
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB990