คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB5443

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1237
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2887
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1216
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB1188
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1613
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB823
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB271
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB218

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 2563138.4 MiB15500
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB4239
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB3447
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB8786
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB10789
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB1400
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3169
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB7301
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1621
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1918
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1524

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB5400
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB2407
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB1133
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB3370
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB1171
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1450