คู่มือ

คู่มือสำหรับประชาชน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือสำหรับประชาชน5.4 MiB4563

 

คู่มือสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา3.1 MiB1073
02-คู่มือการบันทึกผลการเรียน (สำหรับอาจารย์)3.7 MiB2494
03-คู่มือการยืนยันรหัสส่งเกรด552.5 KiB1092
04-คู่มือการใช้งาน TQF4.6 MiB1008
05.ขั้นตอนการปลดล๊อคการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00581.9 KiB1377
06-คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์593.4 KiB728
07-คู่มือการสำรองที่นั่งของอาจารย์459.4 KiB22
08-คู่มือการส่งข้อความถึงผู้เรียน279.5 KiB6

 

คู่มือสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือนักศึกษา 256256.4 MiB3344
คู่มือนักศึกษา 256126.2 MiB2861
คู่มือนักศึกษา 25605.3 MiB6591
คู่มือนักศึกษา 25593.5 MiB9865
คู่มือนักศึกษา 25588.3 MiB1081
คู่มือนักศึกษา 255720.2 MiB3082
คู่มือนักศึกษา 25565.7 MiB6769
คู่มือนักศึกษา 255510.0 MiB1488
คู่มือนักศึกษา 255413.6 MiB1681
คู่มือนักศึกษา 25534.3 MiB1341

 

 

คู่มืออื่นๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)7.9 MiB3862
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต76.8 KiB1705
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก21.0 MiB1016
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา13.2 MiB2766
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ29.4 MiB1036
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน480.9 KiB1331