การสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน และการเรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

วัน/เวลา รายละเอียด
1 ธ.ค.63
6 พ.ย.63
2 พ.ย.63
  • ประกาศผลสอบวันที่ 25 ต.ค.63 วิชา GE0002 : ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

    ผลสอบหลังเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์(GE0002)_2563-10-25 (102.1 KiB, 1354 downloads)

29 ก.ค.63
  •  ประกาศผลการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(GE0001)

    ผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ_GE0001_2563-07-29_V3 (6.7 MiB, 14590 downloads)

10 ก.ค.63
  •  ผลสอบวิชา GE0002 : ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

    ผลสอบปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์(GE0002)_2563-07-10 (1.1 MiB, 429 downloads)

30 มิ.ย.63
27 มิ.ย.63
22 มิ.ย. – 3 ก.ค.63
13 มิ.ย.63

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ : หากนักศึกษามีปัญหาในการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา  สอบถามได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ  โทร. 0 2549 3613 , 0 2549 3614 และ 0 2549 3615

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  โทร. 0 2549 3610 , 0 2549 3611 และ 0 2549 3612

ในวันและเวลาราชการ  8.30 – 16.30 น.
หรือแจ้งผ่าน  Facebook  :  www.facebook.com/oregrmutt 
พร้อมแนบปัญหา โดยแจ้งชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ