ระบบบุคลากร สวท.

ขั้นตอนการใช้งานระบบบุคลากร สวท.
1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และ Email
2.ใส่ Username และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
3.เลือกเมนูต่างๆ (ตามสิทธิ์ของบุคลากรแต่ละท่าน)

หมายเหตุ : ADMIN จะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของท่าน 1 วันทำการ (ท่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้)

เมนูต่างๆ สำหรับบุคลากร สวท.

สำหรับบุคลากร สวท.