กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.

สอบตรง

รับสมัครวันที่ 19 พ.ย. 62 - 16 ก.พ.63

รับตรง

รับสมัครวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63
-

โควตา Portfolio

รับสมัครวันที่ 24 ก.ย. - 6 พ.ย. 62 (ปิดรับสมัคร)