กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.

รับตรง (เพิ่มเติม)

รับสมัครวันที่ 20 พ.ค. - 15 มิ.ย. 63
(เปิดรับสมัคร)

สอบตรง

รับสมัครวันที่ 19 พ.ย. 62 - 16 ก.พ.63
(ปิดรับสมัคร)

โควตา Portfolio

รับสมัครวันที่ 24 ก.ย. - 6 พ.ย. 62
(ปิดรับสมัคร)