กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
กลุ่ม ม.6 
รับสมัคร 17 - 29 เม.ย.62

ปฏิทินการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)
รับสมัคร 9 - 19 พ.ค.62

ปฏิทินการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)
รับสมัคร 30 พ.ค. - 9 มิ.ย.62

ปฏิทินการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)
กลุ่ม ปวช./ปวส. 
รับสมัคร 1 ส.ค. - 20 ก.ย.61

WEBSITE รับสมัคร (ปิดรับสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตา ปวช./ปวส.
รับสมัคร 12 ต.ค. - 4 พ.ย.61

WEBSITE รับสมัคร (ปิดรับสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตา ปวช./ปวส.เพิ่มเติม
รับสมัคร 1 - 19 พ.ค.62

WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)