กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
กลุ่ม ม.6

WEBSITE รับสมัคร
ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศผล

WEBSITE รับสมัคร
ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศผล

WEBSITE รับสมัคร
ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศผล

กลุ่ม ปวช./ปวส.

รับสมัคร
รับสมัคร 1 ส.ค. – 20 ก.ย.61

WEBSITE รับสมัคร
ปิดรับสมัคร

รับสมัคร
รับสมัคร 12 ต.ค. – 4 พ.ย.61

WEBSITE รับสมัคร
ปิดรับสมัคร

รับสมัคร
รับสมัคร 1 – 19 พ.ค.62

WEBSITE รับสมัคร
ยังไม่เปิดรับสมัคร

ประกาศผล

โครงการพิเศษ

 

รับสมัคร
รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค.62

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศผล

รับสมัคร
รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค.62

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศผล

WEBSITE รับสมัคร
รับสมัคร วุฒิ ม.6
รับสมัครวุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศผล

รับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.62

ปฏิทินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62

ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62


 

กลุ่ม ปวช./ปวส.
โควตา เพิ่มเติม (ปิดรับสมัคร)
รับตรง เพิ่มเติม
รับสมัคร 1 – 19 พ.ค.62
ยังไม่เปิดรับสมัคร

 

โครงการพิเศษ
โควตานักกีฬา
การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส)
การรับนักศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ปิดรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.62

ปฏิทินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62

 

FAQ

 

กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
กลุ่ม ม.6

รับสมัคร 17 – 29 เม.ย.62

ปฏิทินการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)


รับสมัคร 9 – 19 พ.ค.62

ปฏิทินการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)


รับสมัคร 30 พ.ค. – 9 มิ.ย.62

ปฏิทินการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)

กลุ่ม ปวช./ปวส.

รับสมัคร 1 ส.ค. – 20 ก.ย.61

WEBSITE รับสมัคร (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตา ปวช./ปวส.

รับสมัคร 12 ต.ค. – 4 พ.ย.61

WEBSITE รับสมัคร (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตา ปวช./ปวส.เพิ่มเติม

รับสมัคร 1 – 19 พ.ค.62

WEBSITE รับสมัคร (ยังไม่เปิดรับสมัคร)

โครงการพิเศษ