TCAS ม.6 สอบตรง ปวช. ปวส. ทุนนวัตกร ม.6 ปวช. ปวส. รับกลับเข้าศึกษา โควตานักกีฬา โควตาอื่นๆ TCAS ม.6 สอบตรง ปวช. ปวส. ทุนนวัตกร ม.6 ปวช. ปวส. รับกลับเข้าศึกษา โควตานักกีฬา โควตาอื่นๆ TCAS ปวช. ปวส. ทุนนวัตกร รับกลับเข้าศึกษา โครงการนักกีฬา อื่นๆ

กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
กลุ่ม ม.6


 

กลุ่ม ปวช./ปวส.รับตรง เพิ่มเติม
รับสมัคร 1 – 19 พ.ค.62
ยังไม่เปิดรับสมัคร

 

โครงการพิเศษ
โควตานักกีฬา
การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส)
การรับนักศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ปิดรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.62

ปฏิทินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62

 

FAQ