กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 กลุ่ม ปวช./ปวส. 

รับตรง เพิ่มเติม

รับสมัคร 1 - 19 พ.ค.62
ยังไม่เปิดรับสมัคร

 โครงการพิเศษ 

การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) เปิดรับสมัคร

โควตานักกีฬา

การรับนักศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ปิดรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ.62

ปฏิทินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มี.ค.62