เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562
กุมภาพันธ์ 4, 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS1 PORTFOLIO..
กุมภาพันธ์ 6, 2019

ประกาศนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เกิน 1 ปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560