เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก