ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ และสถานที่สอบ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (เพิ่มเติม) รับสมัครเฉพาะคุณวุฒิ ปวส.