การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
มิถุนายน 8, 2018
ประกาศ ปิดปรับปรุง ระบบ MOBILE APP ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2561
มิถุนายน 13, 2018

ขอเชิญอาจารย์ร่วมฟังบรรยาย โครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University (ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

เอกสารประกอบ

โครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University (ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

แบบประเมินโครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative university