ประกาศ ปิดปรับปรุง ระบบ MOBILE APP ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2561
มิถุนายน 13, 2018
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS 3 (การรับตรงร่วมกัน)
มิถุนายน 13, 2018

กำหนดการจัดสอบของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่มาเรียนปรับพื้นฐาน (จัดสอบวันที่ 22 มิถุนายน 2561)