ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบTCAS 2) รอบ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561(ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย)
พฤษภาคม 12, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนนวตกร) ประจำปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 18, 2018

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561