ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี(สอบตรง ปวช./ปวส.)เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 1, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบTCAS 2) รอบ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561(ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย)
พฤษภาคม 12, 2018

ประกาศ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่สอบผ่านระบบสอบตรง(ปวช./ปวส.) และระบบ TCAS 2 ให้ตรวจสอบรํายชื่อ ตารางเรียนและห้องเรียน

***สำหรับนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายหนังสือ 300 บาท