รายชื่อผู้สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ รอบ 3

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาที่จะเข้าทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ

ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น)

เวลา 8.30 – 9.00 น. ลงชื่อเข้าสอบ

  เวลา 9.00-12.00 น. สอบฟังและอ่าน

ขอให้นักศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษา ดินสอ 2B และโทรศัพท์มือถือ (สมาท์โฟน) ที่พร้อมใช้งานตลอด 3 ชั่วโมง

ขอให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ ที่หน้าเว็บไซต์ของ สวท. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบในวันดังกล่าวได้ ขอให้นักศึกษาไปดำเนินการสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ภายนอกของมหาวิทยาลัย และนำผลการสอบมายื่นที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผล ชั้น 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 มิฉะนั้นจะมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ รอบ 3 (112.0 KiB, 1572 downloads)