ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)
คลิก

เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบสะสมหน่วยการเรียนเพื่อเทียบโอน (Credit Bank)

NameSizeHits
NameSizeHits
01.Aims-and-Outcomes-Guide303.2 KiB172
02.PRIMER-on-Learning-Outcomes347.1 KiB157
03.CurriculumMapping-WhatWhy1.4 MiB171
04.Chapter 2407.9 KiB154
05.Chapter 3701.8 KiB139
06.Pratical Guide 5544.0 KiB196