การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตุลาคม 27, 2017
ประชุมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561
พฤศจิกายน 21, 2017

ตรวจสอบรายนามบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายนามบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

รายนามบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 (559.7 KiB, 6974 downloads)

 


แจ้งเปลี่ยนห้อง  การฝึกซ้อมย่อยภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

 


แจ้งเปลี่ยน  กำหนดการฝึกซ้อมย่อยภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนเป็น  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปรพจำปีการศึกษา 2559 (2.4 MiB, 1710 downloads)

 


รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

(ไม่รวมบัณฑิตตกรุ่น)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร 5 ปี)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร 5 ปี)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2559

 


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (1.8 MiB, 1053 downloads)

 


บัณฑิตที่มีความประสงค์จะขอขานคำนำหน้า ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ  สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2560

 


แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 


แนวปฏิบัติของอาจารย์กำกับแถว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล