ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรกฎาคม 19, 2017
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น
สิงหาคม 10, 2017

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป (400.8 KiB, 178 downloads)