กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 (1.5 MiB, 5774 downloads)

กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (86.6 KiB, 13074 downloads)

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 เพิ่มการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุยเดช โดยบัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง ที่แต่งกายชุดปกติขาว หรือสวมทับด้วยสูทสีกรมท่า ติดปลอกแขนไว้ทุกข์สีดำ ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ที่แขนซ้าย สามครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย และบัณฑิตหญิงที่แต่งกายชุดพิธีการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ติดริบบิ้นสีดำที่แขนซ้าย เหนือศอกประมาณ 5 นิ้ว โดยมีลักษณะและรูปแบบตามที่มหาวิทลัยกำหนด