ตรวจสอบรายนามบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 20-24 มีนาคม 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2560)

NameSizeHits
NameSizeHits
01 คณะศิลปศาสตร์30.9 KiB1497
02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม33.5 KiB1801
03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร34.6 KiB1128
04 คณะวิศวกรรมศาสตร์79.4 KiB4061
05 คณะบริหารธุรกิจ96.8 KiB4968
06 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์33.3 KiB1313
07 คณะศิลปกรรมศาสตร์27.8 KiB890
08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน39.0 KiB1447
09 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29.9 KiB1216
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์22.7 KiB608
11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย18.5 KiB426

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 เพิ่มการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุยเดช โดยบัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง ที่แต่งกายชุดปกติขาว หรือสวมทับด้วยสูทสีกรมท่า ติดปลอกแขนไว้ทุกข์สีดำ ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ที่แขนซ้าย สามครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย และบัณฑิตหญิงที่แต่งกายชุดพิธีการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ติดริบบิ้นสีดำที่แขนซ้าย เหนือศอกประมาณ 5 นิ้ว โดยมีลักษณะและรูปแบบตามที่มหาวิทลัยกำหนด