ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี (โควตา)ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน