ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พฤศจิกายน 8, 2016
ประกาศผลสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ธันวาคม 23, 2016

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี (โควตา)ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน