แจ้งขยายเวลาการส่งใบถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W” ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
ตุลาคม 31, 2016
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พฤศจิกายน 8, 2016

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ฯ พนักงานราชการ_Page_1ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ฯ พนักงานราชการ_Page_2ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ฯ พนักงานราชการ_Page_3