สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2559
ตุลาคม 13, 2016
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับนาง สมจิตร์ สุวรักษ์
ตุลาคม 19, 2016

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี (โควตา)ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
1.คณะศิลปศาสตร์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25605.9 MiB1068
2.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25605.6 MiB1092
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25606.2 MiB826
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 256014.5 MiB3236
5.คณะบริหารธุรกิจ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 256015.4 MiB2689
6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25607.6 MiB1367
7.คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25606.3 MiB922
8.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25605.3 MiB1059
9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25605.0 MiB921
10.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25603.4 MiB686
11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (โควตา) ประจำปีการศึกษา 25603.4 MiB6637