ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
กันยายน 30, 2016
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตุลาคม 10, 2016

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ( โควตา ) ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และสถานที่สอบ
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ( โควตา )
ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะศิลปศาสตร์ โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)3.8 MiB594
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)3.3 MiB473
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)3.3 MiB373
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)3.6 MiB662
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)3.6 MiB450
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)6.3 MiB1495
คณะบริหารธุรกิจ โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)6.0 MiB1298
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)3.4 MiB682
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)4.3 MiB566
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)4.3 MiB537
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โควตา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)3.6 MiB511