คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

1. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิงต้องแต่งทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน  ( บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิง ห้ามสวมกางเกง)

2. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อยรวมและฝึกซ้อมใหญ่

บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิง ต้องแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยและแต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกประการ บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิงที่รับราชการทหาร ตำรวจ  แต่งกายปกติขาวและนำกระบี่ถุงมือ มาฝึกซ้อมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม